Mutua para traballadores

Publicado o: 18/02/2016

Zona Privada Paciente

Publicado o: 21/02/2016

En Mutua Universal, a saúde dos traballadores protexidos e adheridos é o máis importante. Ademais, entendemos que as necesidades dos traballadores atendidos vai máis alá do tratamento médico e de rehabilitación.

Publicado o: 21/02/2016

Un modelo de innovación e servizos excelentes

Co obxectivo de manter os índices de calidade e satisfacción dos nosos pacientes, desenvolvemos novos servizos e terapias que garanten unha atención universal por parte dos mellores especialistas e aseguran unha recuperación rápida e efectiva.