"

Mutua para empresas
Somos o teu socio en saúde

Publicado o: 18/02/2016
Publicado o: 19/02/2016

Prestamos os servizos atribuídos ás mutuas mediante a aplicación dun modelo propio de xestión que asegura a maior calidade asistencial e contribúe á mellora da competitividade das empresas.

O noso modelo de xestión baséase nos valores de calidade asistencial, profesionalidade na relación coas persoas e empresas asociadoa, eficiencia na xestión dos recursos dispoñibles e integridade en todas as accións.

Queres informarte sobre a nosa xestión asistencial e de prestacións?

Publicado o: 18/02/2016

Atención personalizada e mellora da produtividade

A partir do coñecemento das necesidades de cada empresa e o seu capital humano, ofrecemos solucións personalizadas que garanten a óptima recuperación das persoas accidentadas e a mellora da produtividade.

Publicado o: 18/02/2016

Xestión de subsidios recoñecidos por lei

A lexislación actual encomenda ás mutuas a xestión dos seguintes subsidios de carácter social

Publicado o: 18/02/2016

Coñece todas as vantaxes que che ofrece Mutua Universal: