Comprometidos coa Sostibilidade

Publicado o: 28/12/2017

A Sostibilidade de Mutua Universal enténdese desde a nosa contribución á mellora da saúde e o benestar das persoas, da sociedade e do planeta.

Os grandes retos relacionados coa saúde e o benestar aos que hoxe en día enfróntase a nosa sociedade, empúrrannos a reforzar o noso compromiso coa Responsabilidade Social Corporativa e a Sostibilidade e a esixirnos traballar de maneira máis responsable en cada unha das nosas actividades como Mutua colaboradora coa Seguridade Social.

Neste novo contexto, os criterios ASG ou ESG, en inglés ‘Environmental, Social and Governance’ (ambiental, social e de gobernación) adquiriron unha gran relevancia nos últimos anos.

No noso caso, estes criterios sérvennos de guía para evolucionar as nosas políticas e xestión, non soamente de acordo co impacto económico, senón perseguindo tamén un impacto social e ambiental.

A través das nosas accións de responsabilidade social contribuímos a fomentar o estado de benestar e avanzar cara a unha sociedade e unha economía máis competitiva, produtiva e saudable. O noso obxectivo é facer de Mutua Universal unha empresa máis comprometida, eficiente e ben xestionado, que vele polas necesidades e a saúde dos nosos grupos de interese, contribuíndo así á sostibilidade do sistema de saúde e aos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible.

Publicado o: 24/05/2022

 

 

Plan de RSC e Sostibilidade 2021-2024

Publicado o: 28/12/2017

“Actuando no presente, pensando no futuro”, porque asumimos a definición de Sostibilidade de garantir as necesidades do presente sen comprometer ás futuras xeracións, sen renunciar a ningún dos tres piares esenciais: a protección ambiental, o desenvolvemento social e o crecemento económico.

A través do Plan de RSC e Sostibilidade 2021-2024 queremos avanzar cara a unha transformación sostible e reforzar os aspectos ambientais, sociais, éticos e de bo goberno corporativo (ASG) na nosa xestión diaria.

 

 

 


4 eixes de compromiso

O Plan ten 4 eixes de compromiso de RSC, pondo o foco na saúde :

  • Xente saudable: comprometémosnos coa saúde e o benestar das persoas dentro e fóra do ámbito laboral.
  • Entidade saudable: comprometémosnos co Bo Goberno, a transparencia, a ética e a innovación para dar un servizo excelente.
  • Sociedade saudable: fomentamos unha cultura de igualdade, inclusión e accesibilidade, e orientamos a nosa acción social cara ao coidado das persoas.
  • Planeta saudable: promovemos unha xestión eficiente e responsable dos recursos minimizando o impacto no planeta.
Publicado o: 02/06/2022

 

 

Mutua Universal e os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible

Publicado o: 22/02/2018

Os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS) son un conxunto de 17 obxectivos, aprobados pola ONU, que se insta a cumprir aos gobernos, ao sector privado e á sociedade civil co fin de erradicar a pobreza, asegurar a prosperidade e protexer o planeta.

Na nosa Entidade seguimos un comportamento responsable que coida das persoas, as empresas e o medio. Como parte do noso compromiso, propuxémosnos dar a coñecer en que consisten estes Obxectivos e cales son as iniciativas coas que Mutua Universal quere contribuír á súa consecución.