Clínica en liña

Publicado o: 10/02/2016

A Clínica En liña é un sistema de telemedicina implantado en todos os nosos centros, que ten como obxectivo garantir o acceso á medicina especializada e hospitalaria de todos os nosos asociados e asociadas independentemente da situación xeográfica da persoa.


Axiliza o diagnóstico e reduce os tempos de espera, o que mellora a calidade de vida dos/as pacientes e a súa familia, e incrementa a eficacia da nosa organización.


A Clínica en liña, o modelo asistencial do futuro

A Clínica En liña é un sistema de telemedicina avanzado que permite a todo o noso equipo profesional sanitario realizar asistencia médica, tanto simultánea como en diferido, grazas á interconexión de todos os nosos centros asistenciais e as 2 áreas de control hospitalario cunha rede de fibra óptica exclusiva e propia, garantindo os máximos niveis de seguridade para a transmisión de datos médicos.

  • Os/as pacientes reciben en tempo real, de forma fiable e totalmente precisa, unha atención médica personalizada prestada polo noso persoal especialista máis axeitado, que dá soporte médico a distancia.
  • Permite a calquera profesional sanitario, independentemente de onde estea situado, consultar, recibir apoio e asesoramento sobre calquera patoloxía, diagnóstico ou tratamento.
  • Está integrada coa historia clínica electrónica de cada paciente, en que tamén se incorporan as radioloxías dixitais e probas diagnósticas para permitir que a información poida consultarse de forma rápida, áxil e simple.
  • É un núcleo de coñecemento médico en liña para que o noso persoal asistencial poida estar perfectamente preparado e asesorado.
  • É un novo concepto exclusivo que garante a equidade territorial e unha alta calidade asistencial, sen demoras, nin listaxes de espera.

Visita en tempo real e diagnóstico a distancia

A Clínica En liña reforza a nosa orientación ao servizo, proximidade, excelencia e innovación e permite aplicar un plan de saúde integral tutelado sempre polo persoal médico de confianza, pero co apoio constante de profesionais especialistas. Desta maneira, garantimos:

  • Diagnóstico contrastado, facilitando o intercambio de impresións entre especialistas e persoal médico de primaria.
  • Máxima inmediatez, con acceso ao mellor equipo de especialistas en tempo real, de forma fácil e rápida desde calquera punto da xeografía.
  • Máxima calidade asistencial, sen necesidade de desprazamentos, favorecendo así a conciliación da vida persoal e familiar da nosa poboación protexida.

Continúa lendo sobre servizos e innovación:

Unidade de psicoloxía

Queres saber máis sobre os nosos servizos?