Todas as xornadas presenciais foron suspendidas ata novo aviso.

Publicado o: 20/03/2020

Consulte co técnico de Prevención da súa zona o calendario de xornadas en liña.