Indemnización especial a prezo fixado

Publicado o: 23/11/2015

Se o falecemento deriva de accidente de traballo ou enfermidade profesional, e os beneficiarios son os pais que estaban a cargo do falecido, sempre que non existan outros familiares do causante con dereito a pensión, concédese, unha indemnización a prezo fixado:

  • De 9 mensualidades da base reguladora, se se trata dun ascendente.
  • De 12 mensualidades da base reguladora, se se trata de ambos os dous ascendentes