"

Modelo asistencial

Publicado o: 09/02/2016
Publicado o: 09/02/2016

Un modelo de innovación e servizos excelentes
Tecnoloxías innovadoras que melloran diagnósticos e tratamentos e reducen os tempos de baixa.