Perfil de contratante

Publicado o: 09/03/2018
Publicado o: 27/06/2018

Participar nas licitacións publicadas por Mutua Universal

As empresas contratistas que desexen participar nos procesos de licitación que a Mutua Universal publica na Plataforma de Contratación do Sector Público deberán dispor dun certificado dixital e estar dadas de alta no Portal de licitacións.

Publicado o: 12/03/2018

O día 15 de xaneiro de 2015, entrou en vigor a Lei 25/2013 (BOE 28/12/2013) que regula a obriga de presentación electrónica de facturas ante o sector público. Os provedores que cumpran os requisitos indicados na devandita lei están obrigados a presentar de forma electrónica no Rexistro Contable de Facturas do Sector Público aquelas facturas que individualmente superen a cantidade de 5.000 euros. O devandito límite é obrigatorio, é dicir, as empresas tamén poderán remitir electronicamente facturas inferiores ao devandito límite.

Desde www.facturae.gob.es poderá enviar e consultar o estado das súas facturas e tamén descargar un programa informático gratuíto que ofrece o Ministerio de Industria para xerar facturas electrónicas no caso de que non dispoña dun.

Se desexa obter máis información sobre a obriga de Facturación Electrónica ao Sector Público consulte www.facturae.gob.es e en concreto, se desexa obter mas información sobre a xestión das mesmas en Mutua Universal acceda ao seguinte documento: