Coñece Mutua Universal

Publicado o: 31/07/2015

Mutua Universal, Mugenat, mutua colaboradora coa Seguridade Social, núm. 10, é unha asociación voluntaria de empresas que, sen ánimo de lucro, constitúese legalmente como colaboradora da Seguridade Social coa responsabilidade mancomunada das empresas asociadas.

Publicado o: 17/02/2016

Mutua Universal presta os servizos atribuídos ás mutuas mediante a aplicación dun modelo propio de xestión orientado ás máis elevadas prestacións e desenvolvido sobre os principios de universalidade, excelencia, innovación e tecnoloxía e proximidade.

A Entidade mantén vixentes os principios que a caracterizaron ao longo de seus máis de 110 anos de historia, adaptando o seu modelo de xestión á realidade e necesidades das empresas actuais con obxecto de participar, mediante unha calidade asistencial excelente, na mellora da produtividade e o mantemento de equipos de alto rendemento.


Constitución

Constituíuse o 3 de maio de 1907 co nome de MUTUA GENERAL DE SEGUROS; a súa denominación actual de MUTUA UNIVERSAL MUGENAT foi establecida pola Xunta Xeral que tivo lugar o día 30 de marzo de 1993, e aprobada a modificación da denominación social o 12 de maio de 1993, e aprobouse a modificación da denominación social por Resolución da Dirección Xeral de Ordenación Xurídica e Entidades Colaboradoras da Seguridade Social o día 12 de maio de 1993.

Desde o 17 de decembro de 1968 está inscrita no Rexistro de entidades colaboradoras co número 10. Dispón da autorización definitiva para colaborar na xestión da Seguridade Social desde o 13 de decembro de 1968.


Plan Estratéxico 2018-2020
Excelencia e compromiso

Plan estratéxico de Mutua Universal

Na Mutua Universal velamos pola saúde e o benestar dos nosos mutualistas. Por iso, dispomos dun plan estratéxico no que os asociados son o epicentro de todas as nosas actuacións.

O Plan Estratéxico 2018-2020 da entidade estrutúrase en tres grandes liñas de actuación:

  • Excelencia na atención e na prestación de servizos aos nosos asociados.
  • Evolución da cultura corporativa para desenvolvemento do talento e o impulso do liderado.
  • Transformación dixital como panca do cambio para a evolución constante, a mellora do modelo relacional cos nosos grupos de interese e a eficiencia na xestión.