Traballa en Mutua Universal

Publicado o: 03/08/2015

Equipo humano, motor da excelencia

O capital intelectual é o motor do noso modelo e, por iso, a entidade pon os medios necesarios para potencialo, con programas de formación continua dirixidos aos profesionais distribuídos por todo o territorio español.

Publicado o: 16/09/2021

Presenza en toda España

A nosa ampla rede de centros asistenciais propios, canda dúas Áreas de control hospitalario en Madrid e Barcelona e dous centros intermutuais, permítennos ter presenza en todas as provincias de España, ofrecendo así un trato próximo e directo.

Distribuídos por todo o territorio nacional, proporcionamos servizos de asistencia e xestión sanitaria.


Publicado o: 16/09/2021

Innovación e talento

O noso modelo de saúde integral e personalizado susténtase en dous piares: 


  • A aposta pola innovación e a tecnoloxía na implantación e evolución de servizos e produtos

  


 

  • A formación continua do equipo humano, para desenvolver talentos.

Somos referentes de formación

- Impulsamos a formación continua e o desenvolvemento profesional

- Plan de formación continua

- Itinerarios de formación adaptada á especialización técnica

- Programas de formadores internos

- Programas para axudas de estudo e participación en congresos sectoriais


A nosa proposta de valor

   

 

Publicado o: 26/04/2024

Compromiso co noso equipo

Publicado o: 25/04/2024

Coidamos de ti

Saúde laboral

Publicado o: 25/04/2024

A persoa como enfoque da nosa actuación

Satisfacción das persoas empregadas

Publicado o: 25/04/2024

Medramos xuntos

Desenvolvemento do talento

Publicado o: 25/04/2024

Apostamos por un traballo estable

Futuro

Publicado o: 25/04/2024

Avanzando en equipo

Traballo en equipo

Publicado o: 25/04/2024

Beneficios sociais

Valor que suma

Publicado o: 16/09/2021

Únete ao noso equipo

Publicado o: 16/09/2021

Tamén podes enviarnos o teu currículo a seleccion@mutuauniversal.net* e asegurar a túa inclusión na nosa base de candidatos.


* Mutua Universal cumpre estritamente coa lexislación actual en materia de protección de datos. Os teus datos son tratados cunha total confidencialidade. Coñece a nosa política de privacidade.