Traballa connosco

Publicado o: 03/08/2015

Equipo humano, motor da excelencia

O capital intelectual é o motor do noso modelo e, por iso, a entidade pon os medios necesarios para potencialo, con programas de formación continua dirixidos aos profesionais distribuídos por todo o territorio español.

Publicado o: 16/09/2021

Presenza en toda España

A nosa ampla rede de centros asistenciais propios, xunto con dúas áreas de control hospitalario en Madrid e Barcelona e intermutuais, permítennos ter presenza en todas as provincias de España e ofrecer, así, un trato próximo e directo.

Distribuídos por todo o territorio nacional, proporcionamos servizos de asistencia e xestión sanitaria.

Publicado o: 16/09/2021

Innovación e talento

O noso modelo de saúde integral susténtase en dous piares: 

  • A aposta pola innovación e a tecnoloxía na implantación e evolución de servizos e produtos.
  • A formación continua do equipo humano, tanto na asistencia médica como no coñecemento da realidade socioeconómica do país e as necesidades das empresas.
Publicado o: 16/09/2021

Únete ao noso equipo

Publicado o: 16/09/2021

Tamén nos podes enviar o teu currículo a seleccion@mutuauniversal.net* e asegurar a túa inclusión na nosa base de candidatos.


Coñece a nosa política de privacidade.