Mutua Universal e os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible

Publicado o: 22/02/2018

Os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS) son un conxunto de 17 obxectivos, aprobados pola ONU, que se insta a cumprir aos gobernos, ao sector privado e á sociedade civil co fin de erradicar a pobreza, asegurar a prosperidade e protexer o planeta.

Na nosa Entidade seguimos un comportamento responsable que coida das persoas, as empresas e o medio. Como parte do noso compromiso, propuxémosnos dar a coñecer en que consisten estes Obxectivos e cales son as iniciativas coas que Mutua Universal quere contribuír á súa consecución.