Obxectivo 17: Alianzas para lograr os obxectivos
Revitalizar a alianza mundial para o desenvolvemento sostible

Publicado o: 23/02/2018

Para que a axenda do desenvolvemento sostible sexa eficaz necesítanse alianzas entre os gobernos, o sector privado e a sociedade civil. Estas alianzas inclusivas constrúense sobre a base de principios e valores que outorgan prioridade ás persoas e ao planeta.

Que está facendo Mutua Universal?

Obxectivo 17: Alianzas para lograr os obxectivos
  • Compromiso e difusión dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible
  • Compromiso cos Dez Principios do Pacto Mundial
  • Colaboración con ONG