Obxectivo 4: Educación de calidade
Garantir unha educación inclusiva, equitativa e de calidade e promover oportunidades de aprendizaxe durante toda a vida para todas as persoas

Publicado o: 23/02/2018

O acceso a unha educación de calidade ten que ser universal, para garantir a mellora da vida e o desenvolvemento sostible.

Que está facendo Mutua Universal?

Obxectivo 4: Educación de calidade
  • Plans de formación e Universidade Corporativa
  • Formación na empresa en materia de sostibilidade
  • Contratación de estudantes en prácticas
  • Convenios con universidades