Obxectivo 16: Paz, xustiza e institucións sólidas
Promover sociedades, xustas, pacíficas e inclusivas

Publicado o: 23/02/2018

Fortalecer a responsabilidade e a eficacia das institucións e loitar contra a corrupción é clave na promoción de sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvemento sostible.

Que está facendo Mutua Universal?

Obxectivo 16: Paz, xustiza e institucións sólidas
  • Código de conduta
  • Canle de integridade
  • Xestión de riscos e compliance
  • Declaración sobre a Política de Prevención de Delitos
  • Manual de prevención de riscos penais
  • Resolución de conflitos por Acoso Psicolóxico no Traballo (APT) e Acoso Sexual (AS)
  • Compromiso coa erradicación da violencia de xénero