Obxectivo 1: Fin da pobreza
Pór fin á pobreza en todas as súas formas en todo o mundo

Publicado o: 23/02/2018

A pobreza vai máis alá da falta de ingresos e recursos. A pobreza é un problema de dereitos humanos, entre cuxas manifestacións se encontran a fame, a malnutrición, a falta dunha vivenda digna, o acceso limitado a servizos básicos ou a discriminación e a exclusión social.

Que está facendo Mutua Universal?

Obxectivo 1: Fin da pobreza
  • Condicións laborais dignas
  • Inclusión laboral de persoas en vulnerabilidade
  • Axudas sociais a persoas en vulnerabilidade
  • Sensibilización, accións de voluntariado e colaboración con ONG