Obxectivo 10: Redución das desigualdades
Reducir as desigualdades en e entre os países

Publicado o: 23/02/2018

O desenvolvemento non pode ser sostible se non está acompañado de medidas que aseguren a inclusión social, económica e política de todas as persoas, garantan a igualdade de oportunidades nos dereitos fundamentais, o acceso aos servizos básicos e a posibilidade dunha vida mellor.

Que está facendo Mutua Universal?

Obxectivo 10: Redución das desigualdades
  • Medidas de igualdade
  • Declaración de respecto a persoa e á diversidade
  • Adhesión ao Chárter da Diversidade
  • Axudas sociais
  • Guía de contratación responsable
  • Selo Bequal