Mutua Universal i els Objectius de Desenvolupament Sostenible

Publicat el: 22/02/2018

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) són un conjunt de 17 objectius, aprovats per l'ONU, que s'insta que compleixin els governs, el sector privat i la societat civil a fi d'erradicar la pobresa, assegurar la prosperitat i protegir el planeta.

A la nostra entitat, tenim un comportament responsable que cuida les persones, les empreses i l'entorn. Com a part del nostre compromís, ens hem proposat donar a conèixer en què consisteixen aquests Objectius i quines són les iniciatives amb què Mutua Universal vol contribuir a la seva consecució.