Obxectivo 15: Ecosistemas terrestres
Xestionar sosteniblemente os bosques, loitar contra a desertificación, deter e investir a degradación das terras e deter a perda de biodiversidade

Publicado o: 23/02/2018

O mantemento do ecosistema terrestre é fundamental para combater o cambio climático, facer a Terra habitable e obter os recursos necesarios para o desenvolvemento da actividade humana.

Que está facendo Mutua Universal?

Obxectivo 15: Ecosistemas terrestres
  • Sistema de xestión ambiental certificado
  • Uso eficiente dos recursos
  • Xestión de residuos
  • Sensibilización ambiental