Obxectivo 8: Traballo decente e crecemento económico
Promover o crecemento económico sostido, inclusivo e sostible, o emprego pleno e produtivo e o traballo decente para todas as persoas

Publicado o: 23/02/2018

A falta de oportunidades de traballo decente, o insuficiente investimento e o baixo consumo producen unha erosión do contrato social. O desenvolvemento económico sostible require empregos de calidade e o estímulo da economía, sen danar o medio natural.

Que está facendo Mutua Universal?

Obxectivo 8: Traballo decente e crecemento económico
  • Xestión Integral do absentismo na empresa
  • Programa de reinserción sociolaboral
  • Emprego e condicións laborais dignas
  • Diversidade e igualdade de oportunidades de desenvolvemento profesional