Obxectivo 11: Cidades e comunidades sostibles
Lograr que as cidades e os asentamentos humanos sexan inclusivos, seguros, resilientes e sostibles

Publicado o: 23/02/2018

O futuro que queremos precisa un correcto aproveitamento dos recursos que permitan ás cidades continuar sendo un fervedoiro de oportunidades, con acceso a servizos básicos, condicións de vida digna e máis facilidades para todas as persoas.

Que está facendo Mutua Universal?

Obxectivo 11: Cidades e comunidades sostibles
  • Accesibilidade dos centros asistenciais
  • Eficiencia enerxética