Obxectivo 14: Vida submarina
Conservar e utilizar en forma sostible os océanos, os mares e os recursos mariños para o desenvolvemento sostible

Publicado o: 23/02/2018

O ecosistema mariño é fundamental para combater o cambio climático, facer a Terra habitable e obter os recursos necesarios para o desenvolvemento da actividade humana. 

Que está facendo Mutua Universal?

Obxectivo 14: Vida submarina
  • Sistema de xestión ambiental certificado
  • Uso eficiente dos recursos
  • Xestión de residuos
  • Sensibilización ambiental