Persoa interlocutora única

Publicado o: 15/02/2016

En Mutua Universal ofrecemos a figura da persoa interlocutora única. Será a persoa de referencia que che acompañará en todo momento na túa relación diaria connosco, atendendo as túas solicitudes e consultas para darche a resposta máis rápida e axeitada ante cada situación.

Será o teu referente para xestionar a relación global con Mutua Universal e coordinar os servizos prestados, así como a responsable de implementar os proxectos adaptados á peculiaridade da empresa.

Esta figura é especialmente útil e interesante para aquelas empresas que polas súas características, complexidade e relevancia requiren unha atención diferenciada e personalizada para unha maior coordinación na prestación de cara a optimizar os procesos e servizos. A persoa interlocutora única é responsable de coordinar os servizos prestados e de implementar os proxectos adaptados á peculiaridade de cada empresa.

Modelo de xestión do accidente de traballo

  • Plan de xestión do accidente de traballo consensuado coa dirección da empresa.
  • Elaboración dun plan de acción conxunto entre empresa e Mutua Universal fixando obxectivos comúns e tendo en conta as características específicas da empresa. 
  • Reunións de seguimento e coordinación coa área de Recursos Humanos da empresa / Servizo médico / Servizo de prevención de riscos laborais. 
  • Inmediatez na resposta a consultas ou solicitudes. 
  • Resolución áxil e eficaz de incidencias coordinando accións coas demais áreas funcionais.
  • Asesoramento técnico en todo o referente ás diferentes prestacións xestionadas polas mutuas colaboradoras coa Seguridade Social, así como das normas legais que afectan ás devanditas prestacións.

Queres informarte sobre os nosos servizos e prestacións?