Mútua per a empreses

Publicat el: 18/02/2016
Publicat el: 19/02/2016

Prestem els serveis atribuïts a les mútues, mitjançant l'aplicació d'un model propi de gestió que assegura la major qualitat assistencial i contribueix a la millora de la competitivitat de les empreses.

El nostre model de gestió es basa en la qualitat assistencial, la professionalitat en la relació amb les persones i empreses associades, l'eficiència en la gestió dels recursos disponibles i la integritat en totes les accions.

Vols informar-te sobre la nostra gestió assistencial i de prestacions?

Publicat el: 18/02/2016

Atenció personalitzada i millora de la productivitat

A partir del coneixement de les necessitats de cada empresa i el seu capital humà, oferim solucions personalitzades que garanteixen la recuperació òptima de les persones accidentades i la millora de la productivitat.

Publicat el: 18/02/2016

Gestió de subsidis reconeguts per llei

La legislació actual encarrega a les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social la gestió dels subsidis de caràcter social següents