Apoio na internacionalización das empresas

Publicado o: 07/03/2022
¨¨

A globalización dos mercados empurra as empresas españolas a abordar proxectos en terceiros países. Iso implica moi a miúdo desprazar traballadoras e traballadores propios fóra de España.

Mutua Universal axuda as empresas asociadas nos procesos que implica a súa internacionalización e a mobilidade das persoas traballadoras protexidas achegando información e instrumentos en materia de:

Accede á normativa internacional

Publicado o: 29/05/2023

Mediante o sistema RED, como novidade pódese presentar unha solicitude de recoñecemento do mantemento da lexislación española nos desprazamentos temporais de traballadores a países da Unión Europea, do Espazo Económico Europeo (Liechtenstein, Islandia e Noruega), Suíza e o Reino Unido (incluído Xibraltar).

A solicitude pódese presentar tanto para desprazamentos de traballadores por conta allea como para desprazamento de traballadores por conta propia incluídos no Réxime Especial de Traballadores Autónomos. Este servizo está dispoñible exclusivamente en modalidade en liña. Presentada a solicitude poderase obter, se concorren os requisitos para iso, o formulario PDA1 (ou, se é o caso, o É-UK (GIB) para os desprazamentos a Xibraltar). O devandito formulario porase a disposición da empresa ou, se é o caso, o traballador autónomo, ao día seguinte da súa petición, mediante de notificación na Sede Electrónica da Seguridade Social.

Poderase solicitar a través deste servizo os desprazamentos dos traballadores por conta allea (incluídos os funcionarios) ou por conta propia ou allea, que se encontren nalgunha das seguintes situacións:

  1. Desprazamentos iniciais de traballadores a países da Unión Europea, Liechtenstein, Islandia, Noruega e Suíza, ao abeiro dos Regulamentos da Unión Europea.
  2. Desprazamentos iniciais de traballadores ao Reino Unido en aplicación do Acordo de Comercio e Cooperación entre a Unión Europea e o Reino Unido.
  3. Desprazamentos iniciais de traballadores a Xibraltar en aplicación do Real decreto Lei 38/2020. Considéranse desprazamentos iniciais, para estes fins, aqueles que de maneira continuada ou mediante prorrogas consecutivas, non superen o período máximo de 24 meses, así como os seguintes:
  4. Os desprazamentos dos traballadores do mar, e
  5. Os desprazamentos dos tripulantes de empresas de transporte aéreo que teñan a súa base en España, e
  6. Os desprazamentos da maioría dos supostos de traballadores por conta allea ou propia que exercen a súa actividade en dous ou máis países (excluído o territorio de Xibraltar), e residen en España, onde realizan unha parte substancial da súa actividade.

Solicitudes de desprazamento que non poden ser presentadas a través do novo servizo

Non se poderá solicitar a través deste servizo e, polo tanto, deberán solicitarse a través do actual servizo na Sede Electrónica da Seguridade Social, os seguintes desprazamentos:

  1. Desprazamentos ao abeiro dos Regulamentos da Unión Europea, o Acordo de Comercio e Cooperación entre a Unión Europea e o Reino Unido e do Real decreto-lei 38/2020 no caso de Xibraltar: a. Respecto de traballadores non incluídos en sistema RED. b. Respecto de traballadores cuxo período total de desprazamento no país de destino sexa superior a 24 meses.
  2. Desprazamentos ao abeiro doutros Convenios Internacionais Bilaterais ou Multilaterais para todo tipo de empresas e traballadores.
  3. Desprazamentos de profesionais taurinos
  4. Desprazamento de traballadores incluídos no Sistema Especial para Empregados de Fogar.
Publicado o: 29/05/2023

 

Mutua Universal axuda as empresas asociadas nos procesos que implica a súa internacionalización e a mobilidade das persoas traballadoras protexidas achegando información e instrumentos en materia de:

Publicado o: 15/02/2016

1. Aspectos xerais de prevención de riscos laborais das persoas traballadoras desprazadas

Antes de desprazar a persoas traballadoras fóra de España, é preciso ter en conta determinados aspectos, como as obrigas legais en materia de lexislación aplicable, sistema de Seguridade Social, prevención de riscos laborais, vixilancia da saúde e aspectos relacionados.


2. Preparación e xestións administrativas previas ao desprazamento de traballadores/as

Na nosa sección de "Atención a mutualistas" realizamos un detalle das xestións e documentación a completar antes de desprazar a unha persoa traballadora.


3. Aplicación de precaucións sanitarias para protexer a saúde das persoas traballadoras desprazadas fóra de España

Pomos á túa disposición o compendio Viaxeiro/a Universal, onde poderás informarche sobre as precaucións sanitarias que deben aplicar as persoas traballadoras que se desprazan ao estranxeiro, en función dos riscos e condicións que poidan encontrarse noutros países.


4. En caso de accidente...

En caso de accidente fóra de España, pomos á túa disposición a Liña Universal 900 203 203. Desde o estranxeiro 00 34 93 412 33 67.