Apoio na internacionalización das empresas

Publicado o: 15/02/2016

A globalización dos mercados empurra as empresas españolas a abordar proxectos en terceiros países. Iso implica moi a miúdo desprazar traballadores propios fóra de España.

Mutua Universal axuda as empresas asociadas nos procesos que implica a súa internacionalización e a mobilidade dos traballadores protexidos achegando información e instrumentos en materia de:


1. Indicadores de sinistralidade internacional

Con este servizo, desde Mutua Universal queremos facilitar os procesos de externalización das empresas asociadas do sector da construción. Tendo en conta que os indicadores de sinistralidade españois non son comparables cos doutros países, é preciso establecer un mecanismo de conversión que permita manexar datos equivalentes aos achegados por empresas non españolas.

Mutua Universal en colaboración coa Confederación Nacional da Construción (CNC) desenvolveu un estudo comparativo respecto dos sistemas aplicados en España e nos EUA (como país de referencia no mundo), obtendo un mecanismo de conversión que prevé as diferenzas relacionadas coa metodoloxía e prácticas de notificación, cómputo e rexistro dos accidentes de traballo empregadas polos devanditos países.

Mediante a aplicación desta metodoloxía, as empresas poden obter indicadores equivalentes, calculados a partir dos seus datos oficiais, co obxectivo de convertelos en indicadores comparables aos que obterían operando nos EUA.

Obtención de indicadores ISI

Se estás interesado en obter os teus indicadores, podes dirixirte a:

  • Empresas asociadas a Mutua Universal. Encher o formulario de solicitude. Se dispós de claves de acceso, podes consultar os datos de sinistralidade na Zona privada.
  • Empresas non asociadas a Mutua Universal. Deben dirixir as súas solicitudes á Confederación Nacional da Construción.

2. Aspectos xerais de prevención de riscos laborais dos traballadores desprazados

Antes de desprazar empregados fóra de España, é preciso ter en conta determinados aspectos, como as obrigas legais en materia de lexislación aplicable, sistema de Seguridade Social, prevención de riscos laborais, vixilancia da saúde e aspectos relacionados.


3. Preparación e xestións administrativas previas ao desprazamento de traballadores

Na nosa sección de "Atención ao usuario" realizamos un detalle das xestións e documentación que hai que completar antes de desprazar un traballador.


4. Aplicación de precaucións sanitarias para protexer a saúde dos traballadores desprazados fóra de España

Pomos á túa disposición o compendio Viaxeiro Universal, onde te poderás informar sobre as precaucións sanitarias que deben aplicar os traballadores que se desprazan ao estranxeiro, en función dos riscos e condicións que poidan encontrarse noutros países.


5. En caso de accidente...

En caso de accidente fóra de España, pomos á túa disposición a Liña Universal 900 203 203. Desde o estranxeiro 00 34 93 412 33 67.