Mútua per a treballadors

Publicat el: 18/02/2016
Mútua per a treballadors

Zona Privada Pacient

Publicat el: 21/02/2016

A Mutua Universal, la salut dels treballadors protegits i adherits és el més important. A més, entenem que les necessitats dels treballadors atesos va més enllà del tractament mèdic i de rehabilitació.

Publicat el: 21/02/2016

Un model d'innovació i serveis excel·lents

Amb l'objectiu de mantenir els índexs de qualitat i satisfacció dels nostres pacients, desenvolupem nous serveis i teràpies que garanteixen una atenció universal per part dels millors especialistes i asseguren una recuperació ràpida i efectiva.

Publicat el: 18/02/2016

Centres assistencials propers

Per poder prestar els nostres serveis és clau la nostra xarxa de centres. La nostra presència en totes les províncies ens permet oferir un tracte proper i directe, reforçat per la garantia de ser atesos per l'especialista més adequat mitjançant la Clínica en línia. La xarxa assistencial cobreix també totes les especialitats medicoquirúrgiques relacionades amb l'accident de treball i les malalties professionals. Tots els nostres centres s'adeqüen a les necessitats del servei i tenen una zona assistencial, una de rehabilitació i una de proves complementàries.