Política de Protecció de Dades

Temes: Legislació
Publicat el: 25/05/2018

1. Introducció

El dret a la intimitat, i en concret el dret a la protecció de dades personals, és un dels valors de Mútua Universal-Mugenat, MCSS Núm. 10 (d’ara endavant, Mútua Universal), el qual es troba recollit en el nostre Codi de Conducta.

L'objectiu d'aquesta política és explicar-li com Mútua Universal tractarà aquelles dades personals que puguin ser recollits a través dels diferents formularis que puguin trobar-se en les pàgines Web de Mútua Universal. Les seves dades personals seran tractats de manera confidencial i només per a aquelles finalitats que vostè hagi consentit, tal com s'explica a continuació en aquest document.


2. Compromís amb la privacitat

Mútua Universal està plenament compromesa amb el compliment de la normativa i el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea i la normativa relativa a la protecció de dades de caràcter personal vigent en cada moment.

Per això, l'Entitat ha pres la determinació d'implementar els següents principis, sent la privacitat la base en què es configuren tots els tractaments:

  • La transparència en el tractament de dades és una de les nostres prioritats.
  • Sempre tractarem les dades que siguin estrictament necessaris per dur a terme el tractament informat.
  • Mai no li obligarem a proporcionar dades personals, llevat que realment siguin necessaris per prestar-li el servei que si escau ens sol·liciti.
  • No compartirem dades amb cap tercer, llevat d'aquells proveïdors que ens presentin un servei, o amb aquells que, prèviament, l'hàgim informat i ens hagi prestat el seu consentiment.

3. Finalitats dels tractaments

Mútua Universal reclama les seves dades personals per poder gestionar les seves sol·licituds i oferir-li els serveis que vostè pugui necessitar. En concret tractem les seves dades personals amb les següents finalitats:

a) Per acomplir les obligacions disposades en la Llei General de la Seguretat Social.

b) Gestionar la seva assistència en la Mútua, així com gestionar qualsevol sol·licitud de prestació que ens sol·liciti i fer si escau ajuda social quan escaigui.

c) Per oferir-li accés als espais restringits de la nostra pàgina web (el registre pot exigir la signatura d'un contracte d'encarregat de tractament de dades).

d) Amb relació a les empreses associades, acomplir les obligacions contingudes en el conveni d'associació

e) Amb relació als treballadors autònoms, acomplir les obligacions contingudes en el document d'adhesió

f) Informar de qualsevol eventualitat que es produeixi en el marc de la prestació de serveis derivada.

g) Serveixin de base de presentació en cas d'una reclamació en virtut dels serveis objecte d'aquest conveni.

h) Poder atendre a les seves consultes, preguntes o sol·licituds realitzades a través dels canals d'atenció o comunicació identificats en cada pàgina web i posar-nos en contacte amb Vostè per solucionar-les.

i) Per millorar les nostres pàgines web, serveis, productes, i oferir un millor servei i contingut.

j) Gestionar la inscripció a esdeveniments formatius sol·licitats per l'interessat

En algunes ocasions pot ser necessari el tractament de les seves dades personals per acomplir obligacions legals, o amb relació a qualsevol relació contractual que podem tenir amb Vostè

En els altres supòsits, i sempre que sigui oportú, el sol·licitarem el seu consentiment per tractar les seves dades personals


4. Enviament de comunicacions

Mútua Universal, en el marc de la seva activitat pot facilitar-li recursos de registre o subscripció a notícies o informació per a les empreses associades i/o treballadors adherits en virtut de la relació existent. Aquests recursos estaran sempre subjectes al seu consentiment per remetre-les.


5. Durada del tractament i termini de conservació

En Mútua Universal tenim el compromís de tractar les dades personals mentre realment ens siguin útils i podem oferir-li un Servei de qualitat mitjançant la seva explotació. Per això, farem tots els esforços oportuns i raonables per minimitzar el termini de tractament i conservació de les dades personals.

En aquest sentit, en cada formulari de captació de dades l'informarem del termini previst de tractament i/o conservació de les seves dades de caràcter personal.

En qualsevol cas, i encara que ens sol·liciti que eliminem les seves dades, podrem conservar-los i mantenir-los, sota el degut bloqueig, durant el termini necessari per complir amb les nostres obligacions legals i per a la seva posada a disposició de les Autoritats amb competència en les diferents matèries que siguin aplicables.


6. Exercici de drets i reclamacions davant l'AEPD

L'informem que pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i/o portabilitat adreçant-se al Delegat de Protecció de Dades (DPD) de Mútua Universal mitjançant correu electrònic a protecciondatos@mutuauniversal.net o bé per correu a la següent adreça: Av. Tibidabo, 17-19, (08022) Barcelona.

Té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), a través de la seva pàgina web: www.agpd.es


7. Confidencialitat i Seguretat en el tractament de dades

Les seves dades personals són molt importants per a nosaltres, i ens comprometem a tractar-los amb la màxima confidencialitat i discreció, així com a implementar totes les mesures de seguretat que considerem oportunes i raonables.

En aquest sentit, Mútua Universal declara i garanteix que ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades pels usuaris.


8. Xarxes socials

Les Xarxes Socials formen part del dia a dia de molts usuaris d'Internet, i per a ells hem creat diferents perfils de Mútua Universal en elles.

Tots els usuaris tenen l'oportunitat d'unir-se a les pàgines o grups que la Mútua Universal tingui en diferents xarxes socials.

Tanmateix, ha de tenir en compte que, llevat que el sol·licitem les seves dades directament, les seves dades pertanyeran a la Xarxa Social corresponent, per la qual cosa el recomanem que llegeixi detingudament les seves condicions d'ús i polítiques de privacitat, així com s'asseguri de configurar les seves preferències pel que fa al tractament de les dades.


9. Transferències Internacionals

Per norma general, tractem les seves dades en la Unió Europea (UE) o l'Espai Econòmic Europeu (EEE). Tanmateix, en cas que hàgim de facilitar-los a proveïdors de servei que es troben en altres països Mútua Universal garanteix que aplicarà totes les mesures i controls per protegir el tractament de les seves dades personals, com per exemple:

a) Comunicació a països que, malgrat no formar part de la UE o l'EEE, han sigut considerats per la Comissió Europea com països que disposen d'una normativa de protecció de dades que garanteix un nivell de seguretat similar a l'aplicable a Europa.

b) Clàusules Contractuals Tipus de la Comissió Europea: El regulador europeu ha previst que tercers països no tinguin una normativa de protecció de dades similar a l'aplicable a Europa, per la qual cosa ha desenvolupat models de contracte destinats a assegurar que les companyies de països que no formen part de la UE o l'EEE compleixin amb un nivell de protecció similar. Mútua Universal signarà aquests contractes sempre que no existeixi una alternativa equivalent que garanteixi la protecció de les seves dades personals.

c) Normes corporatives vinculants: Són normes que aproven les empreses i que són revisades i aprovades per Autoritats de Control, i que asseguren que l'empresa a qui facilitem les seves dades compleix, en qualsevol país, amb un nivell de protecció adequat.

d) Certificacions: En determinats casos, l'empresa a què facilitem les dades podran comptar amb Certificacions de protecció de dades que garanteixin un correcte ús de les seves dades de conformitat amb la normativa vigent.