Model assistencial

Publicat el: 09/02/2016
Publicat el: 09/02/2016

Un model d'innovació i serveis excel·lents
Tecnologies innovadores que milloren diagnòstics i tractaments i redueixen els temps de baixa.