"

Coneix Mutua Universal

Publicat el: 31/07/2015

Mutua Universal, Mugenat, mútua col·laboradora amb la Seguretat Social, núm. 10, és una associació voluntària d'empreses que, sense ànim de lucre, es constitueix legalment com a col·laboradora de la Seguretat Social amb la responsabilitat mancomunada de les empreses associades.

Publicat el: 17/02/2016

Mutua Universal presta els serveis atribuïts a les mútues mitjançant l'aplicació d'un model propi de gestió orientat a les prestacions més elevades i desenvolupat sobre els principis d'Universalitat, Excel·lència, Innovació i Tecnologia i Proximitat.

L'entitat manté vigents els principis que l'han caracteritzat durant els seus més de 110 anys d'història, i adapta el model de gestió a la realitat i les necessitats de les empreses actuals amb l’objecte de participar, mitjançant una qualitat assistencial excel·lent, en millorar la productivitat i mantenir equips d'alt rendiment.


Constitució

Es va constituir el 3 de maig de 1907 amb el nom de MUTUA GENERAL DE SEGUROS; la denominació actual de MUTUA UNIVERSAL MUGENAT, la va establir la Junta General celebrada el dia 30 de març de 1993, la modificació de la denominació social es va aprovar el 12 de maig de 1993, i la modificació de la denominació social es va aprovar per Resolució de la Direcció General d'Ordenació Jurídica i Entitats Col·laboradores de la Seguretat Social de data 12 de maig de 1993.

Des del 17 de desembre de 1968 està inscrita en el Registre d'entitats col·laboradores, amb el número 10. Disposa de l'autorització definitiva per col·laborar en la gestió de la Seguretat Social des del 13 de desembre de 1968.