"

Indemnització especial a un tant alçat

Publicat el: 23/11/2015

Si la defunció deriva d'accident de treball o malaltia professional, i els beneficiaris són els pares que estaven a càrrec del mort, sempre que no hi hagi altres familiars del causant amb dret a pensió, es concedeix una indemnització a tant alçat:

  • De 9 mensualitats de la base reguladora, si es tracta d'un ascendent.
  • De 12 mensualitats de la base reguladora, si es tracta dels dos ascendents.