Indemnització especial a un tant alçat

Publicat el: 23/11/2015

Si la defunció deriva d'accident de treball o malaltia professional i les persones beneficiàries són els pares que estaven a càrrec de la persona difunta, sempre que no existeixin altres familiars del causant o la causant amb dret a pensió, es concedeix, una indemnització tant alçat:

  • De 9 mensualitats de la base reguladora, si es tracta d'un ascendent.
  • De 12 mensualitats de la base reguladora si es tracta dels dos ascendents.