Compromesos amb la sostenibilitat

Publicat el: 28/12/2017

La sostenibilitat de Mutua Universal s'entén des de la nostra contribució a la millora de la salut i el benestar de les persones, de la societat i del planeta.

Els grans reptes relacionats amb la salut i el benestar a què avui dia s'enfronta la nostra societat, ens empenyen a reforçar el nostre compromís amb la responsabilitat social corporativa i la sostenibilitat i a exigir-nos treballar de manera més responsable en cadascuna de les nostres activitats com a mútua col·laboradora amb la Seguretat Social.

En aquest nou context, els criteris ASG o ESG, en anglès ‘Environmental, Social and Governance’ (ambiental, social i de governança) han adquirit una gran rellevància en els últims anys.

En el nostre cas, aquests criteris ens serveixen de guia per fer evolucionar les nostres polítiques i la nostra gestió, no només basant-nos en l'impacte econòmic, sinó perseguint també un impacte social i ambiental.

A través de les nostres accions de responsabilitat social contribuïm a fomentar l'estat del benestar i avançar cap a una societat i una economia més competitiva, productiva i saludable. El nostre objectiu és fer de Mutua Universal una empresa més compromesa, eficient i ben gestionada, que vetlli per les necessitats i la salut dels nostres grups d'interès, i així contribuir a la sostenibilitat del sistema de salut i als objectius de desenvolupament sostenible.

Publicat el: 24/05/2022

 

 

Pla de RSC i Sostenibilitat 2021-2024

Publicat el: 28/12/2017

“Actuant en el present, pensant en el futur”, perquè assumim la definició de Sostenibilitat de garantir les necessitats del present sense comprometre a les futures generacions, sense renunciar a cap dels tres pilars essencials: la protecció mediambiental, el desenvolupament social i el creixement econòmic.

A través del Pla de RSC i Sostenibilitat 2021-2024 volem avançar cap a una transformació sostenible i reforçar els aspectes ambientals, socials, ètics i de bon govern corporatiu (ASG) en la nostra gestió diària.

 

 

 


4 eixos de compromís

El Pla té 4 eixos de compromís de RSC, posant el focus en la salut:

  • Gent saludable: ens comprometem amb la salut i el benestar de les persones dins i fora de l'àmbit laboral.
  • Entitat saludable: ens comprometem amb el Bon Govern, la transparència, l'ètica i la innovació per donar un servei excel·lent.
  • Societat saludable: fomentem una cultura d'igualtat, inclusió i accessibilitat, i orientem la nostra acció social cap a l'atenció de les persones.
  • Planeta saludable: promovem una gestió eficient i responsable dels recursos minimitzant l'impacte en el planeta.
Publicat el: 02/06/2022

 

 

Mutua Universal i els Objectius de Desenvolupament Sostenible

Publicat el: 22/02/2018

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) són un conjunt de 17 objectius, aprovats per l'ONU, que s'insta que compleixin els governs, el sector privat i la societat civil a fi d'erradicar la pobresa, assegurar la prosperitat i protegir el planeta.

A la nostra entitat, tenim un comportament responsable que cuida les persones, les empreses i l'entorn. Com a part del nostre compromís, ens hem proposat donar a conèixer en què consisteixen aquests Objectius i quines són les iniciatives amb què Mutua Universal vol contribuir a la seva consecució.