Centres i cobertura territorial

Publicat el: 10/02/2016
Centres i cobertura territorial
La implantació a totes les províncies ens permet oferir un tracte proper i directe

La nostra assistència sanitària comprèn l'atenció immediata en el moment de l'accident, les consultes successives i la posterior rehabilitació prestant els serveis d'urgències mèdiques, assistència ambulatòria i hospitalària i especialitats medicoquirúrgiques en tots els seus centres sanitaris.


La xarxa assistencial està formada per 134 centres propis, centres hospitalaris de referència a Madrid i Barcelona i intermutuals a Bilbao i València.


Centres assistencials

Els centres assistencials, certificats amb la norma ISO 9001:2008, a més d'atendre treballadors accidentats, són instal·lacions òptimes per fer serveis de rehabilitació, recuperació funcional i assistència domiciliària.


Una assistència pensada per al pacient

Al nostre centre assistencial el pacient és el centre d'atenció. Tot un equip de professionals: metges, infermers i rehabilitadors s'ocupen de la total recuperació.


Centres hospitalaris de referència

Disposem d'equips quirúrgics propis en grans hospitals especialment acreditats a Madrid i Barcelona, dotats amb totes les especialitats mèdiques, moderns mitjans de diagnòstic i tractament i servei d'urgències 24 / 365.

  • Madrid: Sanatorio Nuestra Señora del Rosario
    Madrid: Sanatorio Nuestra Señora del Rosario
  • Barcelona: Hospital Delfos
    Barcelona: Hospital Delfos

Els nostres centres hospitalaris disposen d'una àrea independent.

Amb zones i instal·lacions pròpies on estan ubicats els nostres equips quirurgicohospitalaris en els quals ens responsabilitzem de les urgències mèdiques, cirurgia i hospitalització programada.


Centres hospitalaris intermutuals

  • Bilbao Hospital Intermutual de Euskadi
  • València Hospital de Recuperación y Rehabilitación de Levante