Perfil del contractant

Publicat el: 03/08/2015

Plataforma de contractació de l'Estat

De conformitat amb l'article 334 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, tota la informació relativa als procediments de contractació mitjançant licitacions públiques de Mutua Universal – Mugenat, MCSS núm. 10, es difon i és accessible a la plataforma de contractació del sector públic.

Hi ha, fonamentalment, la informació i documentació relativa a licitacions obertes o en curs i adjudicacions de contractes, així com les Instruccions internes de contractació de Mutua Universal.

Es pot accedir a la plataforma a través de l'enllaç:
Plataforma de contractació de l'Estat - Mutua Universal

En cas de necessitar ajuda es poden posar en contacte amb el Departament de contractació de Mutua Universal enviant un correu electrònic a l'adreça següent: contratacion@mutuauniversal.net

o bé trucant a qualsevol dels números de telèfon següents:
934.848.521 - 934.848.534 - 934.848.351


Factura electrònica

Amb data 15 de gener de 2015, va entrar en vigor la Llei 25/2013 (BOE 28/12/2013) que regula l'obligació de presentació electrònica de factures en el sector públic. Els proveïdors que compleixin els requisits que s'indiquen a l'esmentada llei estan obligats a presentar de manera electrònica en el Registre Comptable de Factures del Sector Públic aquelles factures que superin individualment la quantitat de 5.000 euros. Aquest límit és obligatori, és a dir, les empreses també poden remetre electrònicament factures inferiors a aquest límit.


Per assignar correctament les factures a Mutua Universal, els proveïdors han d'utilitzar els següents codis:

DIR3 Unitat Tramitadora: GE0000525
DIR 3 Òrgan gestor: GE0000525
DIR 3 Oficina comptable: GE0000525

A més, perquè Mutua Universal pugui gestionar la factura adequadament, cal emplenar els camps següents, ja que, altrament, no es comptabilitzarà la factura correctament i hi poden haver retards en el pagament:

Persona de contacte a Mutua Universal
Referència del contracte del receptor
Referència del número de comanda
Línia de comanda
Nom del pacient

Des de www.face.gob.es es pot enviar i consultar l'estat de les factures i baixar un programa informàtic gratuït que ofereix el Ministeri d'Indústria per generar factures electròniques en cas que no en tingui un.

Si vol obtenir més informació sobre l'obligació de facturació electrònica al sector públic, consulti la web www.facturae.gob.es. Si vol obtenir més informació sobre la gestió de les factures a Mutua Universal faci clic a aquí.

 

Registre contractistes