Valorats per l'assistència i la gestió

Publicat el: 10/02/2016

Índex de satisfacció del pacient: 8,14/10

Els nostres sistemes de gestió de la qualitat i les enquestes de satisfacció que fem anualment ens ajuden a millorar i a conèixer les necessitats dels nostres associats.

Els resultats de les enquestes destaquen la qualitat del tracte rebut i el baix nombre de queixes confirma un alt nivell de la nostra gestió.


  • Gràfic de la satisfacció de l'assistència en centres
    Satisfacció de l'assistència a centres
  • Gràfic de la satisfacció general de les empreses associades
    Satisfacció general de les empreses associades

Vols saber-ne més sobre l'activitat de Mutua Universal?