Valorats per l'assistència i la gestió

Publicat el: 10/02/2016

Índex de satisfacció de qualitat del servei: 8,54/10

Els nostres sistemes de gestió de la qualitat i les enquestes de satisfacció que fem bianualment ens ajuden a millorar i a conèixer les necessitats d'usuaris/àries i empreses associats.

Els resultats de les enquestes destaquen la qualitat del tracte rebut i el baix nombre de queixes confirma un alt nivell de la nostra gestió.


  • Valoració del servei enquesta 2021
  • Valoració dels serveis telemàtics enquesta 2021

Vols saber-ne més sobre l'activitat de Mutua Universal?