Criterios de gobernación

Publicado o: 28/12/2017

Para Mutua Universal, a Sostibilidade non é só comprometernos co benestar e a saúde das persoas, senón tamén co bo goberno, a transparencia e a ética, reforzando a participación e o diálogo cos nosos grupos de interese para dar resposta ás súas expectativas e necesidades aínda máis cambiantes nestes momentos.

  • A través da sinatura da Política de Responsabilidade Social Corporativa e a Sostibilidade, a Entidade reforza o compromiso cunha xestión diaria máis eficiente e sostible, baixos criterios de transparencia, ética, compromiso, innovación e excelencia.  
  • Dispomos dun sistema de xestión de prevención de delitos (acreditado polo modelo 'IURISCERT'da certificadora AENOR), un sistema de xestión de riscos corporativos e un sistema de cumprimento normativo que permiten lograr os obxectivos e executar con éxito as estratexias da Entidade.
  • O Código de Conduta de Mutua Universal recolle os nosos valores, principios e compromisos como empresa responsable, e dispomos de políticas e sistemas dirixidos a previr os delitos, xestionar os riscos e asegurar o cumprimento normativo. Coñece máis sobre Transparencia e Bo Goberno na nosa entidade.
  • Dispomos dunha Política integrada de Calidade, Prevención e Medio ambiente baseado na mellora continua da nosa prestación de servizos. Esta política é a base do Sistema de Xestión Integrada (SGI), certificado de acordo coas normas ISO 9001:2015, ISO14001:2015 e OHSAS18001:2007, pola entidade certificadora AENOR. Coñece nosas certificacións e políticas.
  • Mutua Universal segue un comportamento responsable que coida das persoas, as empresas e o medio conforme aos 10 Principios do Pacto Mundial das Nacións Unidas e os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible.
  • As accións a nivel económico, ambiental e social que se realizan en Mutua Universal, fanse públicas mediante Memorias anuais de sustentabilidade, seguindo as orientacións e os principios dos estándares da Global Reporting Initiative (GRI Standards), de conformidade coa opción «Exhaustiva».

Canles de comunicación

Mutua Universal conta con diversas canles que fomentan e facilitan o diálogo cos grupos de interese e permiten xestionar as súas expectativas, ofrecer solucións innovadoras e manter relacións de confianza.