Criteris de governança

Publicat el: 28/12/2017

Per a Mutua Universal, la sostenibilitat no és només comprometre'ns amb el benestar i la salut de les persones, sinó també amb el bon govern, la transparència i l'ètica, reforçant la participació i el diàleg amb els nostres grups d'interès per donar resposta a les seves expectatives i necessitats encara més canviants en aquests moments.

  • A través de la signatura de la Política de responsabilitat social corporativa i la sostenibilitat, l'entitat reforça el compromís amb una gestió diària més eficient i sostenible, sota criteris de transparència, ètica, compromís, innovació i excel·lència.  
  • Disposem d'un sistema de gestió de prevenció de delictes (acreditat pel model 'IURISCERT'de la certificadora AENOR), un sistema de gestió de riscos corporatius i un sistema de compliment normatiu, que permeten aconseguir els objectius i executar amb èxit les estratègies de l'entitat.
  • El Codi de conducta de Mutua Universal recull els nostres valors, principis i compromisos com a empresa responsable, i tenim polítiques i sistemes dirigits a prevenir els delictes, gestionar els riscos i assegurar el compliment normatiu. Més informació sobre Transparència i bon govern a la nostra entitat.
  • Tenim una política integrada de qualitat, prevenció i medi ambient basada en la millora contínua de la nostra prestació de serveis. Aquesta política és la base del sistema de gestió integrat (SGI), certificat partint de les normes ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i OHSAS 18001:2007 de l'entitat certificadora AENOR. Coneix les nostres certificacions i polítiques.
  • Mutua Universal segueix un comportament responsable que té cura de les persones, les empreses i l'entorn, de conformitat amb els 10 Principis del Pacte Mundial de les Nacions Unides i els Objectius de Desenvolupament Sostenible.
  • Les accions a nivell econòmic, ambiental i social que es fan a Mutua Universal, es fan públiques mitjançant Memòries anuals de sostenibilitat, seguint les orientacions i els principis de les normes de la Global Reporting Initiative (GRI Standards), en l'opció de conformitat exhaustiva.

Canals de comunicació

Mutua Universal té diversos canals que fomenten i faciliten el diàleg amb els grups d'interès i permeten gestionar-ne les expectatives, oferir solucions innovadores i mantenir relacions de confiança.