"

Memoria e informe anual
2021

Neste apartado podes descargar as memorias e informes anuais presentados nas últimas xuntas xerais levadas a cabo en Mutua Universal.

Memoria anual 2021

Memoria anual 2021

Memoria anual 2021

Informe anual de goberno corporativo 2021

Anos anteriores

A través dos desdobrables podes descargar as memorias anuais dos últimos anos.