Memoria e informe anual
2019

Neste apartado podes descargar as memorias e informes anuais presentados nas últimas xuntas xerais levadas a cabo en Mutua Universal.

Memoria Anual 2019

Memoria anual 2019

Memoria anual 2017

Informe anual de Goberno Corporativo 2019

Anos anteriores

A través dos desdobrables podes descargar as memorias anuais dos últimos anos.