Memoria e informe anual
2017

Neste apartado podes descargar as memorias e informes anuais presentados nas últimas xuntas xerais levadas a cabo en Mutua Universal.

Memoria Anual 2017

Memoria anual 2017

Memoria anual 2017

Indicadores de sustentabilidade

Anos anteriores

A través dos desdobrables podes descargar as memorias anuais dos últimos anos.