Novo coronavirus (SARS-CoV-2)

Publicado o: 28/01/2020

En España, o Centro de Coordinación de Alertas e Emerxencias Sanitarias do Ministerio de Sanidade informa de maneira puntual a través da súa web sobre o novo coronavirus. Tamén pon a disposición un protocolo que inclúe medidas para a detección temperá, vixilancia epidemiolóxica, prevención da transmisión persoa a persoa e seguimento de contactos.

A nivel europeo, o Centro de Prevención e Control de Enfermidades Europeo (ECDC) creou unha páxina web específica sobre este evento con información actualizada e un marcador cos casos a nivel mundial e de Europa.


Prevención ante o novo coronavirus

Publicado o: 16/03/2020