Coronavirus (SARS-CoV-2)

Publicat el: 28/01/2020

A Espanya, el Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat informa de manera puntual a través del seu web sobre el nou coronavirus. 

A nivell europeu, el Centre de Prevenció i Control de Malalties Europeu (ECDC) ha creat un pàgina web específica sobre aquest esdeveniment amb informació actualitzada.


Conselleries de Salut de cada Comunitat Autònoma

Prevenció davant del coronavirus

Publicat el: 16/03/2020