Coronavirus (SARS-CoV-2)

Publicat el: 28/01/2020

A Espanya, el Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat informa de manera puntual a través del seu web sobre el nou coronavirus. També posa a disposició un protocol que inclou mesures per a la detecció primerenca, vigilància epidemiològica, prevenció de la transmissió persona a persona i el seguiment de contactes.

En l'àmbit europeu, el Centre de Prevenció i Control de Malalties Europeu (ECDC) ha creat una pàgina web específica sobre aquest esdeveniment amb informació actualitzada i un marcador amb els casos en l'àmbit mundial i d'Europa.


Prevenció davant del coronavirus

Publicat el: 16/03/2020