Criterios sociais

Publicado o: 28/12/2017

Comprometémosnos co benestar das persoas e das organizacións, velando pola súa saúde, tanto a nivel interno-o noso propio cadro de persoal-, como externo-a nosa poboación protexida e adherida-.

O compromiso coa sociedade é inherente ao noso propósito como empresa. A través de accións de valor responsable contribuímos a avanzar cara a unha economía e unha sociedade máis inclusiva, competitiva, produtiva e saudable.

Responsables con nosas e os nosos mutualistas

Mutua Universal escoita e coida os seus mutualistas-empresas asociadas, persoas autónomas, traballadoras e traballadores protexidos - e asesorías, a través de iniciativas e compromisos que teñen como obxectivo mellorar seu día a día.

A partir do coñecemento das necesidades de cada empresa e o seu capital humano, ofrecemos solucións personalizadas que garanten a óptima recuperación de pacientes e a mellora da produtividade e competitividade das organizacións.

 • Innovación en beneficio da saúde: apostamos por tecnoloxías innovadoras en todos os produtos e servizos, como a Clínica En liña, a Cinta Antigravidade Alter-G, a Unidade de Rehabilitación Cardíaca ou a Unidade de Psicoloxía.
 • Xestión integral do absentismo: Mutua Universal pon a disposición das súas empresas asociadas un sistema que permite a detección das causas do absentismo mediante a análise de indicadores e a aplicación de medidas adaptadas a cada empresa co fin de reduciro.
 • Empresa saudable: ademais de programas de redución de sinistralidade, orientados á redución do número de accidentes e enfermidades profesionais dirixidos a empresas que cumpran os criterios de Planificación da Actividade Preventiva (PAP), Mutua Universal ofrece ás súas empresas asociadas consellos saudables para crear ambientes que favorezan a saúde e que poidan axudar no desenvolvemento de habilidades persoais.
 • Traballo social sanitario, reinserción sociolaboral e axudas sociais: Mutua Universal dá resposta ás diferentes situacións de especial necesidade das persoas accidentadas e as súas familias a través do seu catálogo de axudas, innovando constantemente para adaptarse ás necesidades sociais emerxentes. O programa de reinserción sociolaboral, desenvolvido polo equipo de traballo social de Mutua Universal, diríxese á reorientación e integración social e laboral das persoas traballadoras accidentados e as súas familias.

Responsables coas nosas persoas

En Mutua Universal desenvolvemos políticas e iniciativas que respectan a diversidade e fomentan a inclusión e a igualdade de oportunidades. Velamos por crear medios de traballo máis saudables que potencien o benestar e desenvolvemento profesional do noso cadro de persoal.

 • En Mutua Universal somos conscientes da realidade sociolaboral existente e recoñecemos a conciliación da vida familiar, persoal e profesional como un dereito e un soporte vital para o equilibrio social interno e externo. O noso compromiso coa conciliación materialízase no Plan de Conciliación que segue o modelo de xestión EFR (Empresa Familiarmente Responsable).
 • O noso compromiso coa diversidade reafírmase na Declaración de respecto á persoa e á súa diversidade, na adhesión ao Chárter de Diversidade, no compromiso de apoiar e promulgar a inclusión da diversidade e a non-discriminación no medio laboral e na obtención do selo Bequal, que certifica as políticas empresariais que favorecen a inclusión das persoas con discapacidade.
 • No marco da nosa adhesión á Declaración de Luxemburgo da Rede Europea de Promoción da Saúde no Traballo e a través de campañas de saúde corporativa, comprometémonos e promovemos a saúde e o benestar do cadro de persoal da Mutua Universal.
 • Apostamos pola xestión do talento e a formación, a través da Universidade Corporativa, un espazo de coñecemento e aprendizaxe para formar e desenvolver ao noso cadro de persoal.

Responsables coa sociedade

A través de accións de valor responsable contribuímos a avanzar cara a unha economía e unha sociedade máis competitiva, produtiva e saudable.

 • Os Premios Innovación e Saúde teñen o obxectivo de recoñecer nosas empresas asociadas comprometidas coa promoción da saúde e a mellora da calidade de vida das persoas.
 • Fomentamos a implicación dos empregados e mutualistas en causas solidarias, a través de sensibilización e campañas de colaboración con entidades sen ánimo de lucro que se enmarcan no noso Programa de Voluntariado Corporativo.
 • Mutua Universal está adherida desde 2015 á rede “Empresas por unha Sociedade Libre de Violencia de Xénero” que promove o Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais E Igualdade, pola que se compromete a impulsar accións destinadas a conseguir unha maior sensibilización en favor da igualdade e a prevención da violencia de xénero.