Coñece Mutua Universal

Publicado o: 31/07/2015

Mutua Universal, Mugenat, mutua colaboradora coa Seguridade Social, núm. 10, é unha asociación voluntaria de empresas que, sen ánimo de lucro, constitúese legalmente como colaboradora da Seguridade Social coa responsabilidade mancomunada das empresas asociadas.

Publicado o: 17/02/2016

Mutua Universal presta os servizos atribuídos ás mutuas mediante a aplicación dun modelo propio de xestión orientado ás máis elevadas prestacións e desenvolvido sobre os principios de universalidade, excelencia, innovación e tecnoloxía e proximidade.

A Entidade mantén vixentes os principios que a caracterizaron ao longo de seus máis de 110 anos de historia, adaptando o seu modelo de xestión á realidade e necesidades das empresas actuais con obxecto de participar, mediante unha calidade asistencial excelente, na mellora da produtividade e o mantemento de equipos de alto rendemento.


Constitución

Constituíuse o 3 de maio de 1907 co nome de MUTUA GENERAL DE SEGUROS; a súa denominación actual de MUTUA UNIVERSAL MUGENAT foi establecida pola Xunta Xeral que tivo lugar o día 30 de marzo de 1993, e aprobada a modificación da denominación social o 12 de maio de 1993, e aprobouse a modificación da denominación social por Resolución da Dirección Xeral de Ordenación Xurídica e Entidades Colaboradoras da Seguridade Social o día 12 de maio de 1993.

Desde o 17 de decembro de 1968 está inscrita no Rexistro de entidades colaboradoras co número 10. Dispón da autorización definitiva para colaborar na xestión da Seguridade Social desde o 13 de decembro de 1968.

 

Plan Estratéxico 2021-2024
“A Mutua das persoas. Colaboramos innovando”

Publicado o: 28/07/2022

O plan estrutúrase en catro piares estratéxicos, que sitúan as persoas no centro de todas as actuacións de Mutua Universal. Baixo o lema “A Mutua das persoas. Colaboramos innovando”, o seu obxectivo global é humanizar a saúde e a dixitalización mediante servizos personalizados para cada un dos grupos de interese cos que se relaciona a Entidade.

Medicina personalizada e proposta de valor integral aos mutualistas; Aceleración da transformación dixital; Axentes activos do Sistema de Saúde e Seguridade Social: e Cultura centrada nas persoas son os piares principais. Entre as metas xerais destacan o desenvolvemento dun modelo asistencial baseado na humanización e a personalización, o impulso da relación dixital cos grupos de interese, a posta en valor dos aspectos diferenciais da Entidade (transparencia e bo goberno, sostibilidade, colaboración con administracións e sector) e a evolución do modelo de cultura corporativa iniciado nos últimos anos.

Estas accións profundan tamén na vocación de Mutua Universal de ser unha entidade colaboradora na xestión da saúde integral das empresas e traballadores protexidos, así como na sostibilidade do sistema.


Metodoloxía

A definición do Plan Estratéxico 2021-2024 realizouse a partir dunha nova metodoloxía colaboradora e áxil, que pon en valor o novo talento de Mutua Universal. Por un lado, un equipo formado polo persoal máis novo da organización analizou as grandes liñas de evolución do sector, co obxectivo de fixar os eixes estratéxicos de longo prazo (“Visión 2030”). A continuación, formáronse grupos de traballo que definiron os proxectos da nova estratexia mediante unha metodoloxía orientada a proxectos.