Mutua Universal en cifras

Publicado o: 18/02/2016
Mutua Universal en cifras

Coñece neste vídeo as principais magnitudes que definen Mutua Universal, así como todos os fitos e datos destacados da xestión da Entidade actualizada a peche do exercicio correspondente ao ano 2019.

Durante este período Mutua Universal obtivo uns ingresos por cotizacións sociais de 1.170 millóns de euros, cun incremento do 9,28 %con respecto a 2018. O resultado positivo a distribuír ascende a 44 millóns de euros.

A cifra de traballadores protexidos e adheridos sitúase en 1.512.048, un 3,23% máis que en 2018, e o número de empresas asociadas é de 161.159.

Os centros de asistencia de Mutua Universal recibiron 1,2 millóns de visitas e realizáronse 615.243 sesións de rehabilitación (+3,83%).