Mutua Universal en cifras

Publicado o: 18/02/2016
Mutua Universal en cifras

Coñece neste vídeo as principais magnitudes que definen a Mutua Universal, así como todos os fitos e datos destacados da xestión da entidade actualizados no peche do exercicio correspondente ao ano 2020.

Durante este período, a Mutua Universal obtivo uns ingresos por cotizacións sociais de 1.193 millóns de euros, cun incremento do 1,9 % con respecto a 2019. O resultado negativo para distribuír foi de 11,58 millóns de euros.

A cifra de traballadores protexidos e adheridos sitúase en 1.483.010 e o número de empresas asociadas é de 152.894.

Os centros de asistencia da Mutua Universal recibiron 999.267 visitas e realizáronse 309.052 sesións de rehabilitación.