Mutua Universal en cifras

Publicado o: 18/02/2016

Coñece as principais magnitudes que definen Mutua Universal, así como todos os fitos e datos destacados da xestión da Entidade actualizada a peche do exercicio correspondente ao ano 2022.

Durante este período Mutua Universal obtivo uns ingresos por cotizacións sociais de 1.493 millóns de euros, cun incremento do 15,45 %con respecto a 2021. O resultado do exercicio a distribuír foi de 56,75 millóns de euros.

A cifra de persoas traballadoras protexidas e adheridas sitúase en 1.638.3631 e o número de empresas asociadas é de 157.985.

Os centros de asistencia de Mutua Universal recibiron 1.465.476 visitas e realizáronse 513.909 sesións de rehabilitación e 12.975 consultas de telemedicina.