Coneix Mutua Universal

Publicat el: 31/07/2015

Mutua Universal, Mugenat, mútua col·laboradora amb la Seguretat Social, núm. 10, és una associació voluntària d'empreses que, sense ànim de lucre, es constitueix legalment com a col·laboradora de la Seguretat Social amb la responsabilitat mancomunada de les empreses associades.

Publicat el: 17/02/2016

Mutua Universal presta els serveis atribuïts a les mútues mitjançant l'aplicació d'un model propi de gestió orientat a les prestacions més elevades i desenvolupat sobre els principis d'Universalitat, Excel·lència, Innovació i Tecnologia i Proximitat.

L'entitat manté vigents els principis que l'han caracteritzat durant els seus més de 110 anys d'història, i adapta el model de gestió a la realitat i les necessitats de les empreses actuals amb l’objecte de participar, mitjançant una qualitat assistencial excel·lent, en millorar la productivitat i mantenir equips d'alt rendiment.


Constitució

Es va constituir el 3 de maig de 1907 amb el nom de MUTUA GENERAL DE SEGUROS; la denominació actual de MUTUA UNIVERSAL MUGENAT, la va establir la Junta General celebrada el dia 30 de març de 1993, la modificació de la denominació social es va aprovar el 12 de maig de 1993, i la modificació de la denominació social es va aprovar per Resolució de la Direcció General d'Ordenació Jurídica i Entitats Col·laboradores de la Seguretat Social de data 12 de maig de 1993.

Des del 17 de desembre de 1968 està inscrita en el Registre d'entitats col·laboradores, amb el número 10. Disposa de l'autorització definitiva per col·laborar en la gestió de la Seguretat Social des del 13 de desembre de 1968.

 

Pla Estratègic 2021-2024
“La Mútua de les persones. Col·laborem innovant”

Publicat el: 28/07/2022

El pla s'estructura en quatre pilars estratègics, que situen les persones al centre de totes les actuacions de Mutua Universal. Amb el lema “La Mútua de les persones. Col·laborem innovant”, el seu objectiu global és humanitzar la salut i la digitalització mitjançant serveis personalitzats per a cadascun dels grups d'interès amb els quals es relaciona l'entitat.

Medicina personalitzada i proposta de valor integral als mutualistes; Acceleració de la transformació digital; Agents actius del Sistema de Salut i de la Seguretat Social: i cultura centrada en les persones són els pilars principals. Entre les metes generals destaquen el desenvolupament d'un model assistencial basat en la humanització i la personalització, l'impuls de la relació digital amb els grups d'interès, la valoració dels aspectes diferencials de l'entitat (transparència i bon govern, sostenibilitat, col·laboració amb administracions i sector) i l'evolució del model de cultura corporativa iniciat en els últims anys.

Aquestes accions aprofundeixen també en la vocació de Mutua Universal de ser una entitat col·laboradora en la gestió de la salut integral de les empreses i dels treballadors protegits, així com en la sostenibilitat del sistema.


Metodologia

La definició del Pla Estratègic 2021-2024 s'ha dut a terme a partir d'una nova metodologia col·laborativa i àgil, que valora el nou talent de Mutua Universal. D'una banda, un equip format pel personal més jove de l'organització va analitzar les grans línies d'evolució del sector, amb l'objectiu de fixar els eixos estratègics de llarg termini (“Visió 2030”). A continuació, es van formar grups de treball que van definir els projectes de la nova estratègia mitjançant una metodologia orientada als projectes.