Misión, visión e valores

Publicado o: 18/09/2015

Propósito

Publicado o: 12/07/2023

Ser socialmente responsables e contribuír á sostibilidade do estado do benestar.

Misión

Publicado o: 19/02/2016

Por que existimos?

A nosa misión é velar pola saúde e o benestar das nosas empresas mutualistas, xestionando os servizos e as prestacións con rigorosidade e excelencia, comprometidos coa sociedade e a sostibilidade do sistema.

Visión

Publicado o: 19/02/2016

Que queremos ser?

Ser excelentes baseandonos nas nosas persoas, a innovación e a orientación a mutualistas.

Valores

Publicado o: 19/02/2016

Que é importante para nós?

  • Calidade: unha prestación de servizos que supere as expectativas de mutualistas e persoas traballadoras.
  • Profesionalidade: xestión do coñecemento de forma diferencial para póro a disposición de mutualistas.
  • Eficiencia: orientados a obter os mellores resultados optimizando os recursos.
  • Integridade: a transparencia, a ética e a responsabilidade están presentes no modelo de xestión e no labor diario.