"

Apoio na internacionalización das empresas

Publicado o: 07/03/2022
¨¨

A globalización dos mercados empurra as empresas españolas a abordar proxectos en terceiros países. Iso implica moi a miúdo desprazar traballadoras e traballadores propios fóra de España.

Mutua Universal axuda as empresas asociadas nos procesos que implica a súa internacionalización e a mobilidade das persoas traballadoras protexidas achegando información e instrumentos en materia de:

Publicado o: 15/02/2016

1. Indicadores de sinistralidade internacional

Con este servizo, desde Mutua Universal queremos facilitar os procesos de externalización das empresas asociadas do sector da construción. Tendo en conta que os indicadores de sinistralidade españois non son comparables cos doutros países, é preciso establecer un mecanismo de conversión que permita manexar datos equivalentes aos achegados por empresas non españolas.

Mutua Universal en colaboración coa Confederación Nacional da Construción (CNC) desenvolveu un estudo comparativo respecto dos sistemas aplicados en España e nos EUA (como país de referencia a nivel mundial), obtendo un mecanismo de conversión que contempla as diferenzas relacionadas coa metodoloxía e prácticas de notificación, cómputo e rexistro dos accidentes de traballo empregadas polos devanditos países.

Mediante a aplicación desta metodoloxía, as empresas poden obter indicadores equivalentes, calculados a partir dos seus datos oficiais, co obxectivo de convertelos en indicadores comparables aos que obterían operando nos EUA.

Obtención de indicadores ISI

Se estás interesado en obter os teus indicadores, podes dirixirte a:


2. Aspectos xerais de prevención de riscos laborais das persoas traballadoras desprazadas

Antes de desprazar a persoas traballadoras fóra de España, é preciso ter en conta determinados aspectos, como as obrigas legais en materia de lexislación aplicable, sistema de Seguridade Social, prevención de riscos laborais, vixilancia da saúde e aspectos relacionados.


3. Preparación e xestións administrativas previas ao desprazamento de traballadores/as

Na nosa sección de "Atención a mutualistas" realizamos un detalle das xestións e documentación a completar antes de desprazar a unha persoa traballadora.


4. Aplicación de precaucións sanitarias para protexer a saúde das persoas traballadoras desprazadas fóra de España

Pomos á túa disposición o compendio Viaxeiro/a Universal, onde poderás informarche sobre as precaucións sanitarias que deben aplicar as persoas traballadoras que se desprazan ao estranxeiro, en función dos riscos e condicións que poidan encontrarse noutros países.


5. En caso de accidente...

En caso de accidente fóra de España, pomos á túa disposición a Liña Universal 900 203 203. Desde o estranxeiro 00 34 93 412 33 67.