Que teño que facer se unha das miñas persoas traballadoras sofre un accidente fóra de España?

Se unha persoa traballadora protexida por Mutua Universal ten un accidente laboral fóra de España ten á súa disposición a Liña Universal (900 203 203. Desde o estranxeiro 00 34 93 412 33 67).

En función da posible gravidade da lesión, será atendida por un equipo médico que valorará a través do devandito servizo de asistencia telefónica e, de ser medicamente necesario, indicarase o seu traslado a un centro sanitario público.

A partir dese momento, a persoa lesionada pasará a depender da sanidade do país onde estea desprazada.

Casos graves ou ingreso hospitalario

Liña Universal encargarase de solicitar os informes médicos oportunos e, a través do servizo de atención mutualista, remitiraos ao centro asistencial de Mutua Universal responsable da empresa, para que leve a cabo o seguimento do proceso.


Queres volver buscar respostas sobre algún tema?