Que teño que saber sobre prevención laboral antes de desprazar empregados fóra de España?

Na seguinte ligazón podes descargar unha guía dos aspectos xerais sobre a prevención de riscos laborais de persoas trabjadoras desprazadas:


Queres volver buscar respostas sobre algún tema?