"

Suport a la internacionalització de les empreses

Publicat el: 07/03/2022
¨¨

La globalització dels mercats empeny les empreses espanyoles a abordar projectes en tercers països. Això implica molt sovint desplaçar persones treballadores pròpies fora d'Espanya.

Mutua Universal ajuda a les empreses associades en els processos que implica la seva internacionalització i la mobilitat de les persones treballadores protegides aportant informació i instruments en matèria de:

Publicat el: 15/02/2016

1. Indicadors de sinistralitat internacionals

Amb aquest servei, des de Mutua Universal volem facilitar els processos d'externalització de les empreses associades del sector de la construcció. Atès que els indicadors de sinistralitat espanyols no són comparables amb els d'altres països, cal establir un mecanisme de conversió que permeti manejar dades equivalents a les aportades per empreses no espanyoles.

Mutua Universa, en col·laboració amb la Confederació Nacional de la Construcció (CNC), ha desenvolupat un estudi comparatiu pel que fa als sistemes que s'apliquen a Espanya i als EUA (com a país de referència internacional) per obtenir un mecanisme de conversió que té en compte les diferències relacionades amb la metodologia i les pràctiques de notificació, còmput i registre dels accidents laborals que es fan servir en aquests països.

Mitjançant l'aplicació d'aquesta metodologia, les empreses poden obtenir indicadors equivalents, calculats a partir de les seves dades oficials, amb l'objectiu de convertir-los en indicadors comparables amb els que obtindrien si operessin als EUA.

Obtenció d'indicadors ISI

Si estàs interessat a obtenir els teus indicadors, et pots adreçar a:


2. Aspectes generals de prevenció de riscos laborals de les persones treballadores desplaçades

Abans de desplaçar a persones treballadores fora d'Espanya, cal tenir en compte determinats aspectes, com les obligacions legals en matèria de legislació aplicable, sistema de Seguretat Social, prevenció de riscos laborals, vigilància de la salut i aspectes relacionats.


3. Preparació i gestions administratives prèvies al desplaçament de treballadors o treballadores

En la nostra secció d'"Atenció a mutualistes" hem fet un detall de les gestions i documentació a completar abans de desplaçar a una persona treballadora.


4. Aplicació de precaucions sanitàries per protegir la salut de les persones treballadores desplaçades fora d'Espanya

Posem a la teva disposició el compendi Viatger/a Universal, on podràs informar-te sobre les precaucions sanitàries que han d'aplicar les persones treballadores que es desplacen a l'estranger, en funció dels riscos i condicions que puguin trobar-se en uns altres països.


5. En cas d'accident...

En cas d'accident fora d'Espanya, posem a la teva disposició la Línia Universal 900 203 203. Des de l'estranger 00 34 93 412 33 67.