Cales son os principais brotes de enfermidades infecciosas?

No momento de desprazar a unha persoa traballadora pódennos xurdir múltiples dúbidas acerca de enfermidades contaxiosas graves con pouca incidencia en España pero que poden supor un serio perigo ao desprazara a algúns países.

Na páxina web da Organización Mundial da Saúde encontramos información acerca das enfermidades epidémicas e pandémicas.

Enfermidades epidémicas sobre as que podes consultar:


Queres volver buscar respostas sobre algún tema?