Asesoramento, consultoría e sensibilización

Publicado o: 14/12/2015

Ofrecemos un conxunto de servizos de alto valor engadido deseñados para resolver as dúbidas dos profesionais con responsabilidades de prevención na empresa.

Que é o asesoramento en prevención?

O asesoramento en prevención é unha actividade dirixida aos profesionais de servizos de prevención propios/mancomunados e traballadores designados, para resolver as dúbidas que lles xorden ao desenvolver e xestionar as súas actividades preventivas:

  • Elaboración e implantación de plans e programas de prevención
  • Identificación de necesidades formativas dos traballadores
  • Investigación de accidentes e enfermidades profesionais
  • Actuación en urxencias
  • Avaliación de riscos
Publicado o: 14/01/2016

Que é a consultoría en prevención?

A consultoría é unha actividade de asesoramento e apoio técnico de alto valor engadido dirixido a técnicos de prevención, enxeñeiros e responsables técnicos ou médicos de empresa, sobre aspectos de prevención que teñen unha elevada complexidade técnica.

Os servizos de consultoría están especializados en:

  • Ergonomía
  • Seguridade química
  • Psicosocioloxía
  • Saúde laboral/Promoción da saúde
Publicado o: 14/01/2016

Que son as actividades de sensibilización específicas?

As actividades de sensibilización teñen como obxectivo conseguir un grao de concienciación axeitado fronte aos riscos, implantar unha cultura preventiva e complementar as accións técnicas que se levan a cabo nos postos de traballo. As actividades de sensibilización clasifícanse en: campañas, charlas informativas nas empresas, programas de xeración de boas prácticas e circuíto universal (circuíto de actividades dispostas segundo un percorrido de temas progresivos sobre hábitos saudables).