Assessorament, consultoria i sensibilització

Publicat el: 14/12/2015

Oferim un conjunt de serveis d'alt valor afegit dissenyats per resoldre els dubtes dels professionals amb responsabilitats de prevenció en l'empresa.

Què és l'assessorament en prevenció?

L'assessorament en prevenció és una activitat adreçada als professionals de serveis de prevenció propis/mancomunats i treballadors designats, per resoldre els dubtes que els sorgeixen en desenvolupar i gestionar les activitats preventives:

  • Elaboració i implantació de plans i programes de prevenció
  • Identificació de necessitats formatives dels treballadors
  • Investigació d'accidents i malalties professionals
  • Actuació en emergències
  • Avaluació de riscos
Publicat el: 14/01/2016

Què és la consultoria en prevenció?

La consultoria és una activitat d'assessorament i suport tècnic d'alt valor afegit adreçada a tècnics de prevenció, enginyers i responsables tècnics o metges d'empresa, sobre aspectes de prevenció que tenen una elevada complexitat tècnica.

Els serveis de consultoria estan especialitzats en:

  • Ergonomia
  • Seguretat química
  • Psicosociologia
  • Salut laboral/Promoció de la salut
Publicat el: 14/01/2016

Què són les activitats de sensibilització específiques?

Les activitats de sensibilització tenen com a objectiu aconseguir un grau de conscienciació adequat davant els riscos, implantar una cultura preventiva i complementar les accions tècniques que es duen a terme en els llocs de treball. Les activitats de sensibilització es classifiquen en: campanyes, xerrades informatives a les empreses, programes de generació de bones pràctiques i circuit universal (circuit d'activitats disposat segons un recorregut de temes progressius sobre hàbits saludables).